Gymnastiksektionens styrelse:

Ordförande:   Eivor Nyberg

Sekreterare:   Inga-Lill Törnqvist

Kassör:          Inger Fällström

Ledamot:       Ulla Forsman

Ledamot:       Tara Elias

Suppleant:     Josefin Vesterlund

Suppleant:     Ranya Tasel Karam


Organisationsnummer: 812800-4606

 

Botkyrka Gymnastik & Idrottsförenings stadgar >> (pdf)