StyrelsenGymnastiksektionens styrelse:

Ordförande:   Eivor Nyberg

Sekreterare:   Inga-Lill Törnqvist

Kassör:          Inger Fällström

Ledamot 1:    Ulla Forsman

Ledamot 2:    Tara Elias


Botkyrka Gymnastik & Idrottsförenings stadgar >> (pdf)