Ett lugnare pass för äldre, både vad det gäller rörelser och musik. Passet innehåller mest rörelseträning och styrkeövningar. Inga hopp, men pulshöjande steg och löpträning.

Seniorgympa 
© Andreas Svensson