Vad är Parkour?

Läs om Parkour på Gymnastikförbundets hemsida.