Våra grupper är främst nivåanpassade,
vilket betyder att vi ser till att gymnasterna
placeras i en grupp som är i samma nivå som de själva.

Alla våra grupper välkomnar nybörjare.

Våra tränare hjälper gymnasterna tillrätta.

Ledare barngympa