Medlemsavgift  2019   upp till 16 år     50 kr/år

Medlemsavgift  2019   från 17 år        100 kr/ år

 Familjegympa: 100kr/år för hela familjen

 

Träningsavgift vuxna/höstterminen 2019

Typ av kort                         

Årskort                                  1.400:- kan endast köpas på vårterminen

 

Terminskort                        750:-

Terminskort ger tillgång till alla pass för vuxna .

Engångsbiljett 90:-

 

Seniorgruppträning dagtid         500:-   styrketräningstillägg 150:-

FaR-gympa med recept             450:- 

Engångsbiljett senior o. FaR        70:-

 

INFORMATION: Eivor Nyberg: 08-530 280 15

Inga-lill Törnqvist: 070-368 08 72

 

Betala till Pg-konto 68 70 56-2: efter erhållen faktura. 

OBS! Fakturanummer måste anges.

 

Barngympa:

Träningsavgift barn upp till 16 år:         

1 pass i veckan 500:-/termin.

2 eller fler träningspass i veckan 750:-/termin.

 

Träningsavgift familjegympa:

 750:- /termin. Då får hela familjen delta.

 

Betala till Pg-konto 68 70 56-2: efter erhållen faktura.

OBS! Fakturanummer måste anges

 INFORMATION: Eivor Nyberg: 08-530 280 15

Försäkring

Alla medlemmar i vår förening är försäkrade