AVGIFTER  ht 2018

Medlemsavgift      upp till 16 år     50 kr/ år

Medlemsavgift           från 17 år   100 kr/ år

 Familjegympa: 100kr/år för hela familjen

 

  Träningsavgift vuxna/per termin

Typ av kort                         

Årskort                                  1.400:- kan endast köpas på vårterminen

 

Terminskort                        750:-

Terminskort ger tillgång till alla pass för vuxna .

Engångsbiljett 90:-

Seniorgruppträning dagtid         500:-   styrketräningstillägg 150:-

FaR-gympa med recept              450:- 

Engångsbiljett senior o. FaR        70:-

 

INFORMATION: Eivor Nyberg: 08-530 280 15

Inga-lill Törnqvist: 070-368 08 72

 

Betala till Pg-konto 68 70 56-2: efter erhållen faktura. 

OBS! Fakturanummer måste anges.


  

 AVGIFTER BARNGYMPA:

Träningsavgift barn/per termin:

Upp till 16 år          500:-/termin.

Familjegympa         750:- /termin.

 INFORMATION: Eivor Nyberg: 08-530 280 15

Betala till Pg-konto 68 70 56-2: efter erhållen faktura.

OBS! Fakturanummer måste anges

 

Försäkring

Alla medlemmar i vår förening är försäkrade